Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů v databázi města Žďár nad Sázavou

(dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“)

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 688 111
ID datové schránky: ybxb3sz,
elektronická podatelna: posta@zdarns.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Věra Skřivánková
Městský úřad, Žižkova 227/1 , 591 31 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 688 337, 724 458 124
E-mail: poverenec@zdarns.cz

2. Účel zpracování:

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v databázi správce pro účel informování subjektu údajů o rozvojových aktivitách správce a o příležitostech nabízejících se ve městě Žďár nad Sázavou.

3. Právní důvod zpracování:

Dle čl.6 odst.1. písm. a) GDPR, kdy subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, střední škola, vysoká škola, funkce, profesní zaměření.

5. Příjemci osobních údajů::

Poskytnuté osobní údaje nejsou dále předávány dalším příjemcům.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí: 

K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází.

7. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje se ukládají po dobu trvání souhlasu uděleného subjektem údajů.

8. Práva subjektu údajů vyplývající z GDPR:

Právo souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Právo na přístup k os. údajům, na opravu os. údajů, na výmaz os. údajů, na přenositelnost os. údajů, na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, na omezení zpracování os. údajů. Tato práva lze uplatnit v souladu s GDPR.

9. Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud zpracováním os. údajů bylo porušeno GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

10. Automatizované rozhodování

Při zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování.